Pinjaman Pendidikan

Pinjaman Pendidikan


 


Universiti Tenaga Nasional

Bidang Pengajian ditawarkan adalah semua bidang yang ditawarkan di peringkat Asas dan Ijazah Sarjana Muda.
Terbuka kepada pelajar lepasan SPM dan STPM yang memenuhi syarat yang ditetapkan.
Berumur tidak melebihi 23 tahun, mendapat tempat di UNITEN dan penajaan adalah dihadkan kepada dua (2) orang tanggungan dari satu keluarga pada sesuatu masa, iaitu seorang di UNITEN dan seorang lagi di IPTA atau IPTS.

Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

Peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dan Diploma dalam bidang-bidang berikut sahaja:-

 Kejuruteraan
Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Awam
Sains Komputer
 
Bukan Kejuruteraan
Teknologi Maklumat
Kewangan
Perakaunan

 Terbuka kepada pelajar lepasan STPM, Diploma atau Matrikulasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan.  Berumur tidak melebihi 23 tahun, mendapat tempat di IPTA dan penajaan adalah dihadkan kepada dua (2) orang tanggungan dari satu keluarga pada sesuatu masa, iaitu seorang di UNITEN dan seorang lagi di IPTA atau IPTS. Untuk menyemak dan memohon Pinjaman Boleh Ubah (PBU) dan Biasiswa sila layari http://yayasan.tnb.com.my/sam.