Biasiswa Pendidikan

BIASISWA

 Setiap tahun, YTN akan menaja pelajar bentuk biasiswa di Institusi Pengajian Tinggi di dalam dan luar negara dalam bidang teras TNB iaitu Kejuruteraan Elektrik Kuasa, Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Mekanikal, Awam, Kewangan, Teknologi Maklumat, Sains Komputer, Perakaunan dan Pengurusan Bisnes.


 Universiti Terkemuka Luar Negara

 Program Biasiswa Universiti Luar Negara mensasarkan para pelajar yang cemerlang di peringkat lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) untuk mengikuti pengajian di universiti-universiti terpilih oleh YTN di luar negara. Pada masa kini, YTN sedang menaja pelajar dari United Kingdom, Kanada, Australia, New Zealand dan Amerika Syarikat. Bidang pengajian adalah seperti berikut:-

Ijazah Sarjana Muda:-
 • Kejuruteraan Elektrik Kuasa
 • Kejuruteraan Mekanikal
 • Kejuruteraan Awam
 • Perakaunan
 
Syarat Am:-
 • Lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM atau STPM
 • Berumur tidak melebihi 19 tahun bagi calon lepasan SPM dan 21 tahun bagi calon lepasan STPM
 • Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum
 • Mempunyai keperibadian dan ciri kepimpinan yang tinggi

 

Tiada adik beradik yang sedang menerima biasiswa YTN
 

Universiti Tenaga Nasional

Program Biasiswa Universiti Tenaga Nasional juga memberi tumpuan kepada para pelajar yang cemerlang di peringkat lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk mengikuti pengajian selama 4 atau 5 Tahun dalam semua bidang yang ditawarkan oleh UNITEN. Penajaan Biasiswa adalah bermula dari peringkat Asas.Bidang Pengajian ditawarkan adalah seperti berikut :

Asas Kejuruteraan :-
 • Kejuruteraan Elektrik Kuasa
 • Kejuruteraan Elektrik dan Eletronik
 • Kejuruteraan Mekanikal
 • Kejuruteraan Awam
 • Sains Komputer
 
Asas Bukan Kejuruteraan:-
 • Teknologi Maklumat
 • Perakaunan
 • Kewangan
 • Pengajian Bisnes
 
Syarat Am:-
 • Lulus dengan cemerlang dalalm peperiksaan SPM
 • Berumur tidak melebihi 19 tahun bagi calon lepasan SPM
 • Aktif dalam kegiatan Ko-kurikulum
 • Mempunyai keperibadian dan ciri kepimpinan yang tinggi
 • Tiada adik beradik yang sedang menerima biasiswa YTN
 

Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

Program biasiswa di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) memberi fokus kepada para pelajar cemerlang di peringkat lepasan STPM, Matrikulasi dan Diploma untuk mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda. Bidang Pengajian ditawarkan adalah seperti berikut :

 Ijazah Sarjana Muda :-
 • Kejuruteraan Elektrik Kuasa
 • Kejuruteraan Mekanikal
 • Kejuruteraan Awam
 • Perakaunan
 
Syarat Am:-
 • Lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan STPM, Matrikulasi, atau Diploma
 • Berumur tidak melebihi 23 tahun
 • Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum
 • Mempunyai keperibadian dan ciri kepimpinan yang tinggi
 • Tiada adik beradik yang sedang menerima biasiswa YTN
 • Khusus untuk pelajar kemasukan baru semester pertama yang telah mendapat tempat di IPTA